weblogo

06 429 19 559           info@allesgaatvanzelf.nl  

De toegevoegde waarde van portfoliomanagement blijkt in de praktijk groot. Een goed ingerichte portfolio-omgeving maakt verandertrajecten bestuurbaar en overzichtelijk. Programma’s en projecten zijn dan zodanig op elkaar afgestemd, dat gestuurd kan worden op de schakels van portfoliomanagement.

De veranderkracht van een organisatie neemt toe als portfoliomanagement wordt ingelijfd in de dagelijkse routine. Voor het slagen hiervan zal het management van de organisatie eerst een aantal beslissingen moeten nemen en zich ook moeten houden aan afspraken, richtlijnen en processen. Beslissingen moeten genomen worden over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De inrichting van de portfolio-organisatie, over de standaarden en over de opdrachtgevers- en opdrachtnemers rol zullen vooraf afspraken gemaakt moeten worden. Belangrijke beslissingen voor een belangrijk doel: het inrichten van goed portfoliomanagement waarmee de voortgang van programma’s en projecten bewaakt kunnen worden én de strategische doelen gerealiseerd.

Portfoliomanagement geeft grip, inzicht en voorspelbaarheid. Met goed portfoliomanagement kunnen projecten en programma’s effectief integreren op portfolioniveau. Portfoliomanagement richt zich ook op risico-, baten-, resource-, financieel én kwaliteitsmanagement. Op basis van dat kunnen wij een integrale portfolioplanning voor u opstellen en een portfoliorapportage/dashboard voor u maken zodat u op een transparante manier uw organisatie kunt besturen. Voor het beste effect schenken wij ook aandacht aan stakeholdermanagement en communicatie.

Voor coördinatie en bewaking van het totale ICT projecten portfolio van uw organisatie en om het huidige volwassenheidsniveau te verhogen door het implementeren van zichtbare verbeteringen. Gepokt en gemazeld in het neerzetten en verbeteren, vooral als het gaat om strategisch portfoliomanagement en als er grote stappen gezet moeten worden.

Op dit organisatie brede portfolio komen alle projecten bij elkaar en worden afhankelijkheden, planningen en teams op elkaar afgestemd.
Door met regelmaat afstemming met belangrijke sleutelfiguren te hebben wordt er op die niveau gezorgd dat het portfolio in sync is met de strategische doelen van de organisatie.