weblogo

06 429 19 559           info@allesgaatvanzelf.nl  

De PRINCE2-standaard is toonaangevend op het gebied van projectmanagement. Het staat voor 'PRojects IN Controlled Environments' en het is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement.

PRINCE2 is de gestructureerde projectmanagementmethode die in het Verenigd Koninkrijk de facto de standaard is geworden voor het organiseren, managen en beheersen van projecten. Het is een generieke benadering, gebaseerd op best practice, voor het management van alle mogelijke soorten projecten.

Ontstaan van PRINCE

In 1989 verscheen PRINCE op de markt en in 1996 zijn er tal van verbeteringen en uitbreidingen uitgevoerd wat leidde tot PRINCE2. In eerste instantie was PRINCE bedoeld voor het beter laten verlopen van projecten binnen de ICT-branche. De veranderingen in 1996 hebben als gevolg dat PRINCE2 veel algemener toepasbaar is, en in steeds meer sectoren naast de ICT wordt gebruikt.

Een aantal andere kenmerken van PRINCE2

PRINCE2 gebruikt kenmerkende termen. Termen voor de verschillende processen en onderdelen zijn vastgelegd en worden ook overeenkomstig gebruikt. Dit maakt de methode ook zo breed inzetbaar. Iedereen met kennis van PRINCE2 begrijpt waar het over gaat als een project wordt besproken waarbij PRINCE2 wordt gebruikt. Een paar voorbeelden;

Klant, gebruiker en leverancier

Degene die betaalt voor het project is de klant. Degene die uiteindelijk gebruik gaat maken van de resultaten of uitkomsten van het project, of die beïnvloed wordt door het resultaat van een project, is de gebruiker (dit kan binnen sommige projecten een en dezelfde persoon zijn). Degene die de expertise heeft om het eigenlijke werk aan het project uit te voeren (dwz het ontwerpen en bouwen) is de leverancier of specialist. Al deze mensen moeten worden georganiseerd en gecoördineerd, zodat het project de gewenste resultaten, uiteraard binnen het gestelde budget, op tijd en met de juiste kwaliteit, oplevert.

De PRINCE2 Project Board

Elk PRINCE2 project heeft een Project Board bestaande uit de klant, de eindgebruiker en de leverancier of vertegenwoordigers van ieder van deze drie. Binnen de terminologie van PRINCE2, zijn dit respectievelijk de Klant, Senior User en Senior Supplier. De Project manager brengt regelmatig verslag uit aan de Project Board, houdt hen op de hoogte van de voortgang en de eventuele problemen die men kan verwachten. Het Project Board is verantwoordelijk voor voorzien van de noodzakelijke beslissingen en besluiten aan de Project manager om het project voort te kunnen zetten en eventuele problemen op te lossen.

Project Assurance

De taak van Project Assurance is het geven van een onafhankelijk beeld van de voortgang van het project. PRINCE2 geeft drie opvattingen van Assurance; business, de gebruiker en de specialist. Ieder van deze 3 opvattingen geeft de belangen van de drie leden van de Project Board weer. Assurance biedt controle op het feit of het project levensvatbaar blijft in termen van kosten en baten (zakelijke zekerheid), de zekerheid dat aan de eisen van de gebruikers wordt voldaan (gebruikers zekerheid), en controle op levering van de juiste oplossing (gespecialiseerde of technische verzekering). Binnen sommige projecten wordt de Project Assurance gedaan door een apart team, het Project Assurance Team. De taken met betrekking tot Project Assurance kunnen ook worden gedaan door de individuele leden van het Project Board zelf.

Project Support Office

Binnen de meeste projecten is er veel administratief werk; iedereen geïnformeerd houden, het plannen van meetings, het up-to-date houden van het projectplan enz. Project Managers doen al deze werkzaamheden vaak zelf, met name op kleinere projecten. Worden er echter binnen een organisatie meerdere projecten tegelijkertijd uitgevoerd dan kan er een Project Support Office eventueel volgens het P3O-principe worden ingericht om de verschillende Project Managers te assisteren bij deze werkzaamheden.