weblogo

06 429 19 559           info@allesgaatvanzelf.nl  

Een goed inzicht in alle projecten en projectactiviteiten is cruciaal voor iedere project- en programmamanager. De project(en)planning is zijn kompas om de koers te kiezen én bij te sturen. Het maken van een projectplanning is een echt puzzelwerk. Het dwingt de manager vooraf na te denken om te komen tot een realistisch en flexibel plan, uiteraard samen met de stakeholders.

MS Project / EPM wordt meestal ingezet als tooling. Deze tools hebben geen geheimen meer voor "Alles gaat vanzelf".

alles gaat vanzelf projectplanningU kunt ons inzetten voor:

  • Het opzetten van projectplanningen van verschillende projecten binnen een organisatie.
  • Afstemming van verschillende planningen (bijvoorbeeld van verschillende aannemers) in een totale / overall planning.
  • Planningsrisico’s analyseren.
  • Afstemming van alle processen van een project.
  • Monitoren van de actuele voortgang van een project ten opzichte van de planning
  • Bijsturing van het project/programma, uiteraard in overleg met de project- programmanager.