weblogo

06 429 19 559           info@allesgaatvanzelf.nl  

alles gaat vanzelf scrumAgile scrum: je hebt de term vast wel ergens gehoord of scrumteams aan het werk gezien. Maar wat houdt het precies in en wat levert het op? En welke werkomgeving past daar het beste bij?

Agile scrum werken wordt steeds groter en belangrijker. Het is een nieuwe werkvorm die ervoor zorgt dat je als organisatie wendbaarder worden en snel tot goede resultaten kunt komen. Het is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie waarbij afscheid genomen is van het traditionele ‘blauwdruk’ denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is en gebaseerd is op leren door doen. Anders geformuleerd: beter al doende met kleine stapjes succes boeken dan na veel werk een systeem of product implementeren en dan….falen.

Deze werkvorm is ontwikkeld om te voorkomen dat er kostbare tijd verloren gaat en projecten mislukken. Aanvankelijk werd deze werkvorm vooral gebruikt in de ICT wereld. Nu wordt het ook steeds meer gebruikt binnen andere vakgebieden.

Kenmerken

Een Agile scrum ontwikkelteam is een multidisciplinair team waaraan ook de opdrachtgever, klant en gebruiker deelnemen. Dit in tegenstelling tot een traditioneel project, waarbij de opdrachtgever of klant pas aan het einde van een traject het complete systeem / product te zien krijgt. Bijsturen is dan lastig. Met Agile scrum behoort dit tot het verleden.

Tussentijds bijsturen

Binnen Agile scrum wordt gewerkt in zogenaamde sprints. Een sprint duurt tussen de twee en vier weken. Aan het eind van iedere sprint wordt er weer een deel van het systeem / product opgeleverd, totdat alles compleet is. Op deze manier kan de business (= de interne klant) voortdurend beoordelen of er volgens verwachting gebouwd wordt, zodat er aan het eind van het traject een systeem / product is ontwikkeld dat precies doet wat nodig is.

Intensieve samenwerking

Doordat een scrumteam aan het eind van iedere sprint een concreet resultaat moet opleveren, is intensieve samenwerking noodzakelijk. De scrummethodiek heeft daarom een aantal spelregels: zo worden er geen opdrachten aan individuele medewerkers gegeven, maar is het team als geheel verantwoordelijk voor het resultaat. De medewerkers van het team moeten onderling het werk verdelen en elkaar voortdurend op de hoogte houden over het werk waar ze mee bezig zijn. Dicht bij elkaar zitten is dan ook een vereiste. 

Winst voor klant én medewerker

Werken volgens Agile scrum is leuk en motiverend en je ziet snel resultaat van je werk. Het doel van je werk ligt niet in de verre toekomst, maar je stelt als team steeds het doel vast voor de komende sprint. Als een scrumteam op elkaar ingespeeld raakt, wordt er verrassend snel en goed gebouwd. Dit brengt voor onze klanten én voor de medewerkers van het team voordelen; een echte win-win situatie dus!